Make your own free website on Tripod.com
 

Kämmeköidemme suojelu

Suomessa kämmeköiden suojeluun ei vielä ole perustettu omma toimintaryhmäänsä, vaikka monessa maassa näin on jo tehty. Me näiden sivujen omistajat toivoisimme, että pystyisimme edes jollain tapaa yhdistämään maamme monet kämmekkäihmiset. Jos siis Sinua voisi kiinnostaa kämmeköiden suojelutyö, niin olisimme iloisia jos otatte meihin yhteyttä. 

Miten sitten kämmeköiden suojelua voi käytännössä tehdä? Aivan selvää kuvaa meile ei ole tästä vielä muodostunut, koska olemme vasta teoria-asteella, mutta seuraavien uskomme olevan tärkeimmät teot kämmeköiden suojelua ajatellen: 

- Tiedon jakaminen. Ihmisille tulisi kaikki mahdollinen tieto kämmeköistämme, jotta he ymmärtäisivät näiden kasvien todella vaativan suojelua ja jolloin he myös kykenevät itsekin helpommin kämmeköiden suojelutyöhön. Olisi mukava ruveta myös julkaisemaan pientä kämmeköistä kertovaa lehteä, mutta sellainen haave voi olla kaukana tulevaisuudessa. Virossa on esim. kämmeköiden suojeluun tähtäävä ryhmä, jolla on 50 jäsentä ja oma jäsenlehti. Pystyisimmekö me samaan? Jos asia kiinnostaa kasviharrastajia, niin voisimme yrittää koota tällaisen joukon, kertooka ihmeessä jos vain kiinnostaa! Tiedon jakaminen on mahdollista myös mm. valtakunnalisiin lehtiin kirjoittamalla yhteydessä sekä osallistumalla erilaisiin luontotapahtumiin. 

- Kämmeköiden kartoitus olisi ensisijaisen tärkeää, jotta voimme saada selville eri lajien vaatimuksia ja harvinaistumisen tai yleistymisen syitä. Ilman kämmeköiden mahdollisimman huolellista kartoittamista on kasvien leviämisen tai harvinaistumisen määrää hyvin vaikea, jopa mahdoton seurata. 

- Kasvupaikkojen suojelu. Suomessa on monien kämmeköiden harvat kasvupaikat uhattuja. Niiden hoito tulisi aloittaa heti. Esimerkiksi kirkiruoho voitaisiin saada palaamaan Etelä-Suomeen yksinkertaisilla ahomaiden raivaustöillä johon liitetään taimien keinokasvatus. Myös kämmeköiden siirto tuhottavilta kasvupaikoilta on hienoa varsinkin harvinaisten kasvien ollessa kyseessä. Tässä työssä tarvitaan aivan erityisesti kasviharrastajien apua, sillä ilman sitä voi uhattujen kasvupaikkojen selvillä saaminen osoittautua mahdottomaksi. Tähän liitty myös kasvupaikkojen rauhoistus. Mahdollisimman moni harvinaisen kasvin kasvupaikka täytyy tietenkin suojella. 
  
- Yhteistyö (muiden) eurooppalaisten kämmekänsuojeluryhmien kanssa. Ulkomaiset tutkimukset ovat tärkeitä myös yrittäessämme saada selville mahdollisia kämmeköille tärkeitä tekijöitä. 

Lopuksi vielä pitää mainita, että kasvien keinotekoinen lisääminen on myös yksi mahdollinen, raju keino kämmeköiden palauttamiseen paikkoihin, joista ne ovat syystä tai toisesta kuolleet. 
  
 Nämä sivut on tehnyt ja niitä ylläpitää Matti Niissalo, sophronitis@yahoo.com